KONSULENTFÆLLESSKABET KEY2SEE

 

key2see har bidraget til et højtkvalificerende praktikforløb for psykologistuderende siden 1999.


Mette Møller har personligt haft over 100 psykologer igennem et spændende praktikforløb, og der arrangeres stadig fælles temadage og workshops for både tidligere og nuværende praktikanter i regi af key2see, hvor generationerne kan mødes.

Praktikken er idag berammet til de 4 måneder, som fremdriftsreformen foreskriver, men giver også mulighed for at man kan tilknyttes lidt før praktiksemesterets start eller for at være løst tilknyttet for at lære mere efter endt praktikophold. Den enkelte studerende designer dermed selv sin form, hvis noget sådant måtte ønskes.

Praktikanterne er alle studerende i slutningen af studiet ved Psykologisk Institut v Aarhus Universitet og arbejder ulønnet.  


Ansvaret for praktikken ligger hos erhvervspsykolog Mette Møller.


Praktikanterne modtager både intern og ekstern supervision fra vejlederne og tildeles uddannelses- og kursusdage alt efter hvilken type opgaver, de skal løse.


En af ideerne bag key2see’s ordning er, at den enkelte praktikant får lejlighed til at medvirke til løsningen af en bred vifte af konsulentopgaver, og at de kommer ud sammen med flere forskellige konsulenter, som hver har sin personlige stil og professionelle profil. Praktikanternes deltagelse kan variere fra rene observatør- eller følfunktioner til meget selvstændige opgaver. 


Ikke alle de opgaver, som praktikordningen og dens erhvervspsykologer løser, har deltagelse af praktikanter. Men når kunden kan se en fordel i deltagelse af praktikanter, så vil der være tale om en win-win løsning, hvor parterne kunde, leverandør og praktikant sammen skaber noget værdifuldt og dermed både tilføres og tilfører større værdi.


Vi tilstræber at få psykologistuderende med særlig interesse for en ambitiøs praktikperiode.


Er du interesseret i at vide mere ?

Så læs dokument ved siden af og henvend dig til Mette Møller (mettemoeller@c.dk) for yderligere oplysninger

Karina Damsgaard og Alexander Skovgaard Kvarning er også tidligere praktikanter. Læs hvad de fortæller om deres praktikophold hos key2see.

Klik på billedet for at læse dokumentet om praktik.

INNOVATION   
    ERHVERVSPSYKOLOGI   
    ORGANISATIONSUDVIKLING   
    KREATIVITET   
    KOMMUNIKATION
 

PRAKTIKANTER

FORSIDE      VIRKSOMHEDER      PRAKTIKANTER       KONTORER     ADRESSE      FORLAGET KEY2SEE