KONSULENTFÆLLESSKABET KEY2SEE

 

Praktikanterne er alle studerende i slutningen af studiet ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Den enkelte studerende er i praktik et år (formelt på kvart tid), dvs. at der normalt er to generationer praktikanter i huset. Praktikanterne arbejder ulønnet. Det hænder, at de fortsætter med en opgave efter periodens udløb og da som regel på lønnet basis.


Praktikanterne blev tidligere rekrutteret fra Benedicte Madsens seminar på Psykologisk Institut og fra Mette Møllers FAPIA kurser i supervision og innovation/kreativitet på Psykologisk Institut.


Ansvaret for praktikken ligger hos erhvervspsykolog Mette Møller

og erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen.


Praktikanterne modtager intern supervision fra vejlederne og ekstern supervision fra Søren Willert.


En af ideerne bag key2see’s ordning er, at den enkelte praktikant får lejlighed til at medvirke til løsningen af en bred vifte af konsulentopgaver, og at de kommer ud sammen med flere forskellige konsulenter, som hver har sin personlige stil og professionelle profil. Praktikanternes deltagelse kan variere fra rene observatør- eller følfunktioner til meget selvstændige opgaver.


Ikke alle de opgaver, som huset løser, har deltagelse af praktikanter, og ikke alle egner sig til det. Men når parterne enes om en sådan deltagelse, vil det som regel indebære en gratis tilførsel af konsulentvolumen.


Vi tilstræber at få psykologistuderende med særlig interesse for en ambitiøs praktikperiode.


Er du interesseret i at komme i praktik hos key2see?

Så læs nedenstående dokument og henvend dig til Mette Møller (mettemoeller@c.dk) eller Michael Munch-Hansen (michael.munchhansen@gmail.com).

Karina Damsgaard og Alexander Skovgaard Kvarning er også tidligere praktikanter. Læs hvad de fortæller om deres praktikophold hos key2see.

Tidligere praktikanter hos key2see fortæller


Praktikanterne hos key2see får et års uddannelse i anvendt organisationspsykologi, og kunderne får tilsvarende større spændstighed og volumen i ydelserne. I nedenstående interview fortæller Thorsten Iversen og Theis Laursen (begge studerer psykologi) om deres praktikforløb hos erhvervspsykologerne Mette Møller og Michael Munch-Hansen, key2see.

Brug Chrome eller Firefox til visning af video.

Klik på billedet for at læse dokumentet om praktik.

INNOVATION   
    ERHVERVSPSYKOLOGI   
    ORGANISATIONSUDVIKLING   
    KREATIVITET   
    KOMMUNIKATION
 

PRAKTIKANTER