KONSULENTFÆLLESSKABET KEY2SEE

KONSULENTFÆLLESSKABET KEY2SEE

 

Mette Møller Erhvervspsykologi v. erhvervspsykolog Mette Møller


Cand.psych., specialistgodkendt i arbejds-og organisationspsykologi

Certificeret i MBTI, JTI, Neo-Pir og TCI.


Mette Møller har særlig erfaring med at samordne og styrke strategier og større organisatoriske bevægelser til røde tråde, mening og  sammenhængskraft i hverdagen.


Mette Møller er i samarbejde med Pædagogisk Videncenter i Århus Kommune medskaber af Butterfly-modellen, som er blevet Århus Kommunes største samlende læringsstrategi og systematik ift. samordning og dokumentation af specialpædagogiske indsatser i Århus Kommune ift. hele børn/unge området.


Videodokumentations-modellen er et andet eksempel på en effektiv metode

til synliggørelse og dokumentation af bløde ydelser, såsom pædagogik, omsorg,

psykologi og ledelse.


Endelig leverer Mette Møller Erhvervspsykologi værktøjskasser til hverdagen

i form af kurser i kommunikation, konflikthåndtering, stresshåndtering og teamudvikling


Mette Møller har igennem de sidste 10 år haft tilknyttet 6 psykologpraktikanter,

der indgår som en effektiv, inspirerende og naturlig stab i løsning af en lang række opgaver, der hvor kunden måtte behøve ekstra hjælp.


Tlf.nr.: 4044 2010

Mail: mettemoeller@c.dk

www.erhvervs-psykologi.dk


INNOVATION   
    ERHVERVSPSYKOLOGI   
    ORGANISATIONSUDVIKLING   
    KREATIVITET   
    KOMMUNIKATION
 

METTE MØLLER ERHVERVSPSYKOLOGI