KONSULENTFÆLLESSKABET KEY2SEE

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev på: kontakt@key2see.dk

Nyhedsbrevet udsendes 2 gange årligt.

FairstartGlobal er blevet til FAIRSTART FOUNDATION/FONDEN

Fairstart Fonden - Fairstart Foundation drives af Morten Jac og Niels Peter Rygaard, der er direktører i Fonden

Fairstart Foundation udvikler online uddannelse til alle der arbejder med omsorgssvigtede børn. Uddannelsen bidrager med bedre vilkår for forældreløsebørn verden over. Fonden finansieres af andre danske fonde og ved salg af en række instruktøruddannelser. Læs mere om Fairstart Foundation

KALENDER


Kommende arrangementer i key2see:

Se også under Åbent Hus


Åbent Hus Kalender for

Efteråret 2017 er under udarbejdelse.

KEY2SEE´S  EFTERÅRSKONFERENCE
BÆREDYGTIG BARNDOM I FREMTIDEN
blev afholdt tirsdag d. 9. oktober 2012 på Godsbanen i Aarhus, hvor 125 deltagere lyttede til spændende oplæg og tog del i otte workshops. 

Se flere billederne fra konferencen. 
Konference_2012.htmlKonference_2012.htmlshapeimage_1_link_0

 

KEY2SEE bidrog til konference d. 23.06.11

om 95 % målsætningen i Aarhus Kommune.


Den internationalt anerkendte innovationsekspert Otto Scharmer fra MIT Boston, USA, var oplægsholder og inspirator.

Dagens formål var at finde og støtte innovative veje til at unge får en ungdomsuddannelse eller en ny vej i livet.


Key2see bidrog med frivilligt arbejde og var i tæt samarbejde med Otto Scharmer procesledere på eftermiddagens workshops:

Otto Scharmer og Mette Møller sammen for byrådspolitikere og forvaltningschefer, imens Michael Munch-Hansen, Lene Warming, Tina Lippert, Søren Troldskov, Thomas Phillipsen & Trine Mors Larsen støttede workshops om 7 innovatører og deres prototyper.

NYHEDSBREV


Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet, der altid byder på mange spændende arrangementer.

Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange

årligt.


Tilmeld dig key2see’s nyhedsbrev

på: nyhed@key2see.dk

Søren Willert, lektor, AUC introducerede til Ralph D. Staceys univers på temadag i key2see.

Konsulenthuset_key2see_files/L%C3%A6segruppe%20Stacey.pdf

Åbent Hus-kalender for 2015

Konsulentfællesskabet key2see

er et tværfagligt virksomhedsfællesskab stiftet i 2007.


Huset rummer veletablerede virksomheder inden for psykologi, ledelse,

organisation, kreativitet, innovation og kommunikation.

Virksomhederne er hver især kendetegnet ved en høj faglig profil.


Til fællesskabet er desuden tilknyttet en gruppe af udøvende kunstnere, som bidrager til konkret indblik og træning i kreative processer og kvalificerer opgaveløsninger for kunder i samarbejde med husets virksomheder, hvor det er relevant for kunden.


I konsulentfællesskabet key2see arbejder den enkelte virksomhed både individuelt, på tværs i fællesskabet og med eksterne samarbejdsparter.


Huset som helhed arrangerer for alle interesserede en række inspirerende faglige arrangementer af høj kvalitet, mange af dem gratis.


Michael Munch Hansen, Lene Warming, Tina Lippert, Søren Troldskov, Jette Hatting og Randi Larsen støttede 7 workshops med konkrete tiltag i byen, imens Mette Møller sammen Aladin fra Big Society Network fra London støttede workshoppen om medansvar for den politisk/strategiske ledelse.

Morten Jac filmede og tog billeder under konferencen.


Læs mere om konferencen: Konference Aarhus 21.maj.pdf

“DIT, MIT OG VORES ANSVAR” - En konference om aktivt medborgerskab 

Key2see var igen hovedaktør i byens møde om en vigtig sag: “Medborgerskab: Dit, mit og vores ansvar”. 

Konferencen blev formet som en rejse og blev denne gang afholdt i samarbejde med Sundhed og Omsorg den 21. Maj på Kattegat-færgen, hvor byens øverste politisk ansvarlige sammen med direktørerne i Aarhus Kommune og centrale aktører og beslutningstagere fra hele byen stævnede ud på åbent hav sammen med det vigtige spørgsmål i horisonten: Hvordan tager vi alle som professionelle og som medborgere et bredere og mere forpligtende ansvar for at Aarhus bliver en god by for alle? 
Målet var at nedbryde grænser og stimulere innovation og nytænkning. 
Under sejladsen var alle deltagerne i samme båd med den hensigt at skabe idéer og løsninger til fremtidens velfærdsopgaver og omsorgen for medmennesket.Konsulenthuset_key2see_files/Konference%20Aarhus%2021.maj_1.pdf

Kontorplads i key2see?

Kontakt Mette Møller

eller

Morten Jac

Nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev udkommer maj. 2017

INNOVATION   
    ERHVERVSPSYKOLOGI   
    ORGANISATIONSUDVIKLING   
    KREATIVITET   
    KOMMUNIKATION
 

VELKOMMEN

Fairstart Fonden har udvidet samarbejdet med SOS Børnebyerne og har i den anledning, arbejdet i Cambodiahttp://issuu.com/mortenjac/docs/folder_lille_global_8712c38d409692

SENESTE BOGUDGIVELSE - ODENSE RETAKE


Odense retake - En by i forandring er en

fotografisk før- og nu fortælling henover

ca. 100 år med gamle og nye fotos.


Bogen viser udviklingen i Odense på en

folkelig og æstetisk måde, hvor de gamle

og de nye steder og miljøer fra

århundredskiftet er genfotograferet, så

forandringerne træder tydeligt frem.


Se mere under FORLAGET KEY2SEE

Her kan du se vores præsentation af Fairstart Fonden der bl.a. er støttet af fonde og privatpersoner. https://issuu.com/mortenjac/docs/folder_lille_global_8712c38d409692?e=0/31722966https://issuu.com/mortenjac/docs/folder_lille_global_8712c38d409692?e=0/31722966shapeimage_20_link_0

Åbent Hus-arrangementer planlægges for 2018

key2see har gennem 10 år haft succes med at arrangere konferencer - herunder er et udpluk;


I maj 2012 var key2see de første i Aarhus til at afholde en konference om aktivt medborgerskab. Det skete i samarbejde med Aarhus Kommune og key2see deltog desuden med frivilligt arbejde.

Det er derfor en særlig glæde for os, at Aarhus er udnævnt til Frivillighovedstad 2018.


TILLYKKE AARHUS

Følg os på LinkedInhttp://www.linkedin.com/company/key2seehttp://www.linkedin.com/company/key2seeshapeimage_22_link_0