KONSULENTFÆLLESSKABET KEY2SEE

 

Fairstart Fonden v. Niels Peter Rygaard & Morten Jac


FairstartGlobal blev stiftet i 2012 af psykolog Niels Peter Rygaard og kommunikationsrådgiver Morten Jac. Fairstart udvikler uddannelsesprogram, hvor visionen er at sætte nye globale standarder for kvalitets uddannelser i omsorg for risikobørn.


FairstartGlobal er blevet omlagt til en fond og hedder i dag Fairstart Fonden. Niels Peter Rygaard og Morten Jac er direktører for fonden.

Fairstart Fondens bestyrelse består af: Trine Mors Larsen, Tune Nyborg, Jesper Kurdahl Larsen,  Mette Møller, og Hans Hjordt Hansen.


Vi tilbyder regeringer, NGO’ere, børnehjem, døgninstitutioner og plejefamilier et effektivt, forskningsbaseret redskab, der er designet til en et årlige professionel medarbejder-uddannelse. Fairstart uddannelsen er let anvendelig og tilgængelig online.

Udbredelsen realiseres via et samarbejde mellem forskere og praktikere, som er med til at skabe et stærkt fællesskab, der hjælper utallige børn uden forældreomsorg.


Uddannelserne er baseret på to EU-projekter, hvor ti deltagerlande testede den i to år, hvorpå den blev tilbudt gratis online i Europa. Successen var enorm, og medførte en strøm af henvendelser fra udviklingslande i Asien, de arabisktalende lande, Latinamerika, etc. FairstartGlobal blev grundlagt, da det ikke var muligt at finansiere 3. Verdens sprog versioner i en gratis form. 


Fairstart arbejder på at videreudvikle uddannelsen, da medarbejdere, ledere og regeringer ikke har ressourcer til at øge budgetter, hverken til bedre organisation af hverdagen eller bedre normeringer.


Eet af de seneste tiltag er et samarbejde med SOS Børnebyerne om Cambodia.


Se meget mere om Fairstarts spændende arbejde på www.fairstartglobal.comINNOVATION   
    ERHVERVSPSYKOLOGI   
    ORGANISATIONSUDVIKLING   
    KREATIVITET   
    KOMMUNIKATION
 

Fairstart Fonden

Mette Møller Erhvervspsykologi

  1. v.Mette Møller


Morten Jac Kommunikation, key2see

v. Morten Jac


Fairstart Fonden

  1. v.Niels Peter Rygaard & Morten Jac


Erhvervspsykolog

  1. v.Niels Peter Rygaard


Kognitiv terapi & mindfulness

  1. v.Sanne Hauge


Kognitiv adfærdsterapi og supervision

  1. v.Tine Falk


Kognitiv terapi & mindfulness

  1. v.Sanne Hauge


Statsaut. Translatør

  1. v.Mette Davies


Ljungholm Erhvervspsykologi

  1. v.Lasse Ljungholm


Forlaget key2see

  1. v.Morten Jac